Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll
dokumentnummer ESV 2017:65
utgivningsår 2017
ställe Ordlista, s. 84
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket