Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
kortform av titel Mervärdesskatteområdet
överordnad titel Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
dokumentnummer 2017/18:FPM32
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet