Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista (upphandling)
utgivningsår
sekretariatskommentar Engelska motsvarigheter tillagda från Svensk--engelsk ordlista avseende upphandlingstermer (http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/engelsk-svensk_svensk-engelsk_ordlista.pdf)
antal termposter 109
 
utgivare
organisation Konkurrensverket