Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Korrosionsordlista. Svensk-engelsk-tysk med definitioner
kortform av titel Korrosionsordlista
utgivningsår 1957
bakgrund Denna ordlista avses bilda grundvalen för en enhetlig svensk nomenklatur på korrosionsområdet. Den har utarbetats av IVA:s Korrosionsnämnd på initiativ av dess utskott för ickejärnmetallers korrosion (utskott 9). […] Vid redigeringen har synpunkter erhållits från Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), som även granskat ordlistans språkliga utformning [ur förordet].
antal termposter 135
 
utgivare
organisation IVA:s Korrosionsnämnd & Tekniska nomenklaturcentralen TNC
utgivare
organisation IVA:s Korrosionsnämnd & Tekniska nomenklaturcentralen TNC