Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
kortform av titel Om värdepappersfonder
dokumentnummer FFFS 2017:6
utgivningsår 2017
ställe Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Finansinspektionen