Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statsförvaltningens digitalisering. Uppföljning och analys
kortform av titel Statsförvaltningens digitalisering
dokumentnummer ESV 2017:46
utgivningsår 2017
utgåvenr Dnr: 1.1-1257/2016
ställe 3 Centrala begrepp och definitioner, s. 14ff
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket