Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel På väg mot miljöanpassade kostråd. Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd
kortform av titel På väg mot miljöanpassade kostråd.
dokumentnummer Livsmedelsverkets rapport 9/2008 9
utgivningsår 2008
ställe s. 6–9
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Charlotte Lagerberg Fogelberg (Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU))