Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för processorienterad informationskartläggning
dokumentnummer MSB493
utgivningsår 2012
ställe Bilaga A: Förkortningar och vissa begrepp. s. 43
antal termposter 10
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap