Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem
dokumentnummer MSB718
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 82
antal termposter 22
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap