Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Entreprenadupphandlingar. Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?
kortform av titel Entreprenadupphandlingar
dokumentnummer 2014:4
utgivningsår 2014
ställe Begrepp och förkortningar, s. 13–15
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Konkurrensverket