Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
dokumentnummer Rapport 2015:6
utgivningsår
ställe Om social dumpning, s. 44f
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Konkurrensverket