Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Medieutveckling 2015
utgivningsår 2010
ställe Ordlista, s. 166–171
antal termposter 45
 
utgivare
organisation Myndigheten för radio och tv
författare Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet