Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Den svenska bolånemarknaden
dokumentnummer Dnr 16-3183
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, s. 22–23
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen