Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning: Verksamhetslogik
kortform av titel Verksamhetslogik
dokumentnummer ESV 2016:31
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 3.8-947/2015
ställe Terminologi, s. 36–37
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket