Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel It-kostnadsmodell. Ett första steg mot ett gemensamt språk
kortform av titel It-kostnadsmodell
dokumentnummer ESV 2014:50
utgivningsår 2014
utgåvenr Dnr: 3.1-66/2014
ställe Bilaga 1 Definition av it-kostnader, s. 17, 45; Bilaga 2 Definition av it investering, s. 46; Bilaga 3 Definition av it-arbetsplats, s. 47; Bilaga 4 Definition av telefoni, s. 48
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket