Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handledning. Statlig internrevision för myndighetsledningar
kortform av titel Statlig internrevision för myndighetsledningar
dokumentnummer ESV 2014: 1
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 29
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket