Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Matematiktermer för skolan
utgivningsår 2008
utgåvenr 1:2
ställe Kap. 2.: Aritmetik, 3.1.: Allmänt
sekretariatskommentar Eftersom de matematiska formlerna kräver specialkodning lägger vi ut kapitlen i denna källa ett och ett.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (Göteborgs universitet)
utgivare
organisation None