Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Exponeringsuppskattningar av kemiska ämnen och mikrobiologiska agens – översikt samt rekommendationer om arbetsgång och strategi
dokumentnummer Rapport 1
utgivningsår 2014
ställe Definition och förkortningar, s. 2–3
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket