Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn. Del 3: Risk- och nyttohantering
dokumentnummer Rapport 1
utgivningsår 2013
ställe Ordförklaringar och förkortningar, s. 5
sekretariatskommentar Engelska termer hämtade från: www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2013_swedish_national_food_agency_report_1_part_3_contaminants_and_minerals_in_foods_for_infants_and_young_children_risk_and_benefit_management.pdf
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket