Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Delbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
kortform av titel Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:29
utgivningsår 2014
ställe Vissa förkortningar och begrepp, s. 21–23
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet