Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Främjande av effektiv värme och kyla i enlighet med bestämmelser i artikel 14 (1) i Energieffektiviseringsdirektivet.
kortform av titel Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
dokumentnummer ER 2013:24
utgivningsår 2013
ställe Förkortningar och definitioner, s. 2
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Energimyndigheten