Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera. Ammunitions- och minröjning
dokumentnummer SäkI Amröj 13
utgivningsår 2013
ställe Bilaga 1 Begreppsförklaringar, s. 34–37
antal termposter 39
 
utgivare
organisation Försvarsmakten