Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Perspektivplanering, Årsrapport 2000–2001 (underbilaga 2)
kortform av titel Perspektivplanering (underbilaga 2)
dokumentnummer FFS 2012:4
utgivningsår 2001
ställe Begreppsförklaringar
antal termposter 75
 
utgivare
organisation Försvarsmakten