Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Brand inomhus. Betänkande av brandriskutredningen
kortform av titel Brand inomhus
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1978:30
utgivningsår 1978
ställe Bilaga A Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 165–168
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Bostadsdepartementet