Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
kortform av titel Om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1994:7
utgivningsår 1994
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket