Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket
kortform av titel Kungörelse om skydd för miljön i jordbruket
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1994:2
utgivningsår 1994
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket