Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer
kortform av titel Utsläpp från förbränningsanläggningar
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2002:26
utgivningsår 2002
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket