Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Markavvattning. Tillämpning av naturvårdslagens bestämmelser enligt 18 c och 18 d §§
kortform av titel Markavvattning
överordnad titel Excerpter ur Naturvårdsverkets gällande allmänna råd (AR)
dokumentnummer AR 96:3
utgivningsår 1996
ställe Definitioner av begrepp, s. 12–14
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket