Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2009:3
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen