Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kännande varelser eller okänsliga varor? Bilagedel till Djurtransportutredningens betänkande
kortform av titel Kännande varelser eller okänsliga varor?
dokumentnummer SOU 2003:6
utgivningsår 2003
ställe Bilaga 9, Några begreppsförklaringar, s. 55–57
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Landsbygdsdepartementet