Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nanoteknik – stora risker med små partiklar? En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas
kortform av titel Nanoteknik – stora risker med små partiklar?
dokumentnummer Rapport Nr 6/07
utgivningsår 2007
ställe Ordlista, s. 72–75
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen