Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial – redovisning från ett regeringsuppdrag
dokumentnummer Rapport Nr 2/07
utgivningsår 2007
ställe Definitioner, s. 100—101
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen