Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011. Enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
kortform av titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2011
dokumentnummer ER 2011:17
utgivningsår 2011
ställe Bilaga 1, Begrepp, s. 71–73
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Energimyndigheten