Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Projektering av inredning. Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF
dokumentnummer Delprojekt 3
utgivningsår 2008
utgåvenr 2
bakgrund Ordlistan avser att täcka den terminologi som används inom inredningsprojekt. Tonvikten har lagts vid projektdokument samt typer och delar av inredningar. Därutöver definieras vissa allmännare begrepp som är nödvändiga för tolkning av definitioner.
ställe s. 93–107
antal termposter 187
 
utgivare
organisation SIR Tekniskt utskott
utgivare
organisation AB Svensk Byggtjänst