Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bokföringsnämndens vägledning: Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
utgivningsår 2010
ställe Kapitel 2 – Definitioner
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden