Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
kortform av titel Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1989:41
utgivningsår 1989
ställe Bilaga
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelsk information hämtad från ”The Act (1989:41) on Financing of Radio and Televisionin the service of the public”, http://www.radiotjanst.se/Documents/Lagar_och_regler/TV_Licence_Act.pdf.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet