Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten
kortform av titel ESV:s ordbok
dokumentnummer 2011:9
utgivningsår 2011
utgåvenr Dnr: 29-34/2010
antal termposter 149
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket