Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2007:258
utgivningsår 2007
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet