Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ord- och begreppsförklaringar
överordnad titel Radonboken. Förebyggande åtgärder i nya byggnader.
utgivningsår 2004
ställe s. 100–104
antal termposter 101
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
utgivare
organisation Formas