Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Geoutredningar i tätort. Motiv, förutsättningar, kostnader.
utgivningsår 1983
ställe s. 12–14
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Lars Henricsson, Bo Orre & Ulf Stjerngren Utgivare.1.urspr.kontaktperson Ulla Save-Öfverholm
utgivare
organisation Formas