Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m.
kortform av titel Lag om betalningar till och från utlandet m. m.
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1990:750
utgivningsår 1990
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Finansdepartementet