Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Varor utan faror : förslag till genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken : betänkande / av Kemikalieutredningen
kortform av titel Varor utan faror
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:53
utgivningsår 2000
ställe s. 11–14
sekretariatskommentar Engelska termer, definitioner och anmärkningar tillagda från den engelska versionen: Non-hazardous products : proposals for implementation of new guidelines on chemicals policy : English version / [Swedish Committee on New Guidelines on Chemicals Policy] ; translation: Richard Nord (http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/31/94e4bea7.pdf)
Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 49
 
utgivare
organisation Miljödepartementet