Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Asbest
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2006:1
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Asbestos. Ordinance of the Swedish Work Environment Authority containing Provisions on Asbestos, togetherwith General Recommendations on the implementationof the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0601.pdf)
Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket