Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Syntetiska oorganiska fibrer
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2004:1
utgivningsår 2004
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Synthetic Inorganic Fibres. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Synthetic Inorganic Fibres, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0401.pdf)
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket