Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term: apparat
definition:

färdig anordning, eller en kombination av sådana anordningar, som finns kommersiellt tillgänglig som en funktionell enhet och är avsedd för slutanvändaren och som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar (Källa: EMC-direktivet 2014/30/EU)

 
källa: Elsäkerhetsverket, Henrik Olsson: Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn | 2017, Begrepp och förkortningar, s. 8–9
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning  

ID=296523