Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): sladd
användningsområde: inom elteknik
definition:

ledning (1) bestående av en, två eller tre isolerade ledare inneslutna i ett böjbart isolerande material

anmärkning:

Sladdar är ofta avsedda att inomhus förbinda eluttag med elektriska anordningar eller elektriska anordningar med varandra.

Mellan begreppen sladd och kabel (2) finns ingen skarp gräns.

se även:

kabel (2), ledare, ledning (1)

 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning  

ID=205299