Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): angöring
se vidare under:

angöringsplats

engelska termer: waiting
standing /US/ 
tyska termer: Anhalten (n) 
Halten (n) 
fransk term: arrêt (m) 
 
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning