Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): angöring
användningsområde: i vägtrafiksammanhang
definition:

kortvarig uppställning av fordon för på- och avstigning eller tillfällig uppställning vid lastning och lossning (Källa: TNC 58) 

anmärkning:

Enligt finsk lagstiftning räknas uppställning av fordon vid lastning och lossning alltid som parkering.

se även:

parkering

engelska termer: waiting
temporary parking
tyska termer: Anhalten (n) 
Halten (n) 
fransk term: arrêt (m) 
dansk term: kortvarig standsning
norsk term: begrenset stans
finsk term: pysähtyminen
 
källa: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning