Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term: angöring
engelsk term: vehicular access
 
källa: Formas: Ordlista | 1990, s. 8
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning