Har du frågor om Rikstermbanken eller synpunkter på denna webbplats?

Kontakta Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen:
E-postadress: terminologi@isof.se
Webbplatsadress: www.isof.se/sprak/facksprak-och-terminologi